Hội thảo “Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hoà giải thương mại”

Xuân Mai

16:59 23/01/2018


Vừa qua, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phối hợp với Tổ chức IFC - Thành viên Nhóm Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hoà giải thương mại” tại Hà Nội.

BÌNH LUẬN

loading