IDICO (IDC) dự chi gần 660 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền

An Ninh

Cổ đông của IDC dự kiến nhận tiền thanh toán vào ngày 13/10.

Dự chi gần 660 tỷ đồng trả cổ tức

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - Công ty cổ phần (mã ck: IDC) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ngày chốt danh sách cổ đông là 29/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9.

Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt này là 20%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDC dự chi gần 660 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/10.

Trong cơ cấu cổ đông của IDC hiện nay có hai cổ đông lớn là Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G đang sở hữu gần 74,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,5% vốn điều lệ và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,9% vốn. Ước tính, với đợt tạm ứng cổ tức này, hai cổ đông lớn sẽ lần lượt nhận được 148,5 tỷ đồng và hơn 78,7 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của IDC đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%. Như vậy, IDC vẫn còn cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% cho năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 50% so với cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023, trong 6 tháng đầu năm, Idico ghi nhận doanh thu thuần 3.554 tỷ đồng, giảm 29% so với nửa đầu năm ngoái.

IDICO (IDC) dự chi gần 660 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền  - Ảnh 1

Trong cơ cấu doanh thu của Idico 6 tháng đầu năm, chiếm phần lớn là doanh thu kinh doanh điện với 1.339,6 tỷ đồng, chiếm gần 38%, tiếp đến là doanh thu từ hạ tầng khu công nghiệp ghi nhận 1.584 tỷ đồng.

IDICO (IDC) dự chi gần 660 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền  - Ảnh 2

Giá vốn giảm nhẹ về mức 2.358 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng lên 104,5 so với quý II/2022 ghi nhận tại 72,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt là 69% và 12,4% so với quý II năm ngoái.

Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của IDC còn 1.195 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 837,7 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

Năm 2023 IDC thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.277 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.525 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, IDC thực hiện 43% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của Idico giảm 97 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 16.916 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 13% lên hơn 1.236 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tăng các khoản tiền gửi không quá 3 tháng tại các ngân hàng lên 1.117,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm rất nhẹ, còn hơn 1.092 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 71% lên hơn 1.501 tỷ đồng, khoản phải thu dài hạn giảm 46,3% về 704,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm về còn 10.713,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn giảm 11% so với hồi đầu năm xuống 665 tỷ đồng. Ngược lại, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 10% lên 2.994 tỷ đồng, chủ yếu tăng khoản vay tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đô Thành.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 6.202,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 821,9 tỷ đồng, giảm hơn so với con số 1.401,6 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục