Không thu cổ tức từ công ty con, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) "gánh" lỗ ròng gần 583 triệu đồng trong quý III

Giang Phạm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NVT ghi nhận tại 290,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 31,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 55% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã ck: NVT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần ghi nhận tại 106,06 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn tăng nhẹ khiến lãi gộp của NVT giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 60,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của NVT
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của NVT

Doanh thu tài chính giảm về 745,4 triệu đồng so với con số 1,06 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. Song chi phí tài chính ghi nhận tại 8,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng khoảng 5- 24%, ghi nhận lần lượt 13 tỷ đồng và 24,6 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, chi phí, Công ty Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay báo lãi sau thuế đạt 10,07 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận này thuộc về cổ đông không kiểm soát, còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ gánh lỗ ròng 583 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 10,2 tỷ đồng.

Theo lý giải của NVT, nguyên nhân là do công ty mẹ không thu cổ tức từ công ty con về trong kỳ, đồng thời phải chi trả lãi trái phiếu nên dẫn đến lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NVT ghi nhận tại 290,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 31,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 55% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận tại 6,5 tỷ đồng, cải thiện hơn mức lãi 4,4 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Ninh Vân Bay đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 383 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 34 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành được 75% mục tiêu về doanh thu và 92% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của NVT đạt 1.110 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. 

Trong đó, tiền và các khoản tài sản tương đương tiền là 50,9 tỷ đồng, tăng 41,7% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn là 101,3 tỷ đồng, tăng 12,4% so vớ đầu năm.

Hàng tồn kho tăng nhẹ 14,8% lên mức 15,5 tỷ đồng, chủ yếu là công cụ, dụng cụ với 8,85 tỷ đồng, còn lại là nguyên liệu, vật liệu với 6,7 tỷ đồng.

Không thu cổ tức từ công ty con, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) "gánh" lỗ ròng gần 583 triệu đồng trong quý III - Ảnh 1

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 9% lên mức 107,5 tỷ đồng. Trong đó chiếm hơn 90% là của dự án Khu du lịch sinh thái, bao gồm chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí lãi vay vốn hóa và chi phí trực tiếp liên quan đến việc đầu tư và xây dựng khu du lịch sinh thái. 

Không thu cổ tức từ công ty con, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) "gánh" lỗ ròng gần 583 triệu đồng trong quý III - Ảnh 2

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại 555,9 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ; trong đó nợ ngắn hạn là 138 tỷ đồng, nợ dài hạn là 417,8 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn ghi nhận tại 279 tỷ đồng, giảm so với khoản 320 tỷ đồng ở đầu kỳ.

Vốn chủ sở hữu của NVT tính đến cuối quý III/2023 là 544,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 711 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVT đóng phiên giao dịch sáng 2/11 tại mức 7.500 đồng/đơn vị, giảm 11% so với thời điểm đầu quý III.

Ở một diễn biến khác, ban lãnh đạo NVT mới đây công bố văn bản giải trình biện pháp khắc phục lỗ, tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Theo đó, NVT đánh giá tính tới hiện tại, hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của các khu nghỉ dưỡng đều rất khả quan.

Do đó, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh sẽ đạt được kết quả tốt trong năm nay, dần khắc phục được chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục