Kinh Bắc (KBC) kế hoạch lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% năm 2023

Lam Linh

Đồng thời, KBC cũng dự kiến mua lại 100 triệu cổ phiếu giảm vốn điều lệ và hủy chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBCvừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02. Trong đó có tờ trình về việc thông qua mua phương án mua lại cổ phiếu quỹ, đồng thời hủy kế hoạch huy động vốn bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Mua lại 100 triệu cổ phiếu giảm vốn điều lệ và hủy chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu

Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp, HĐQT Kinh Bắc sẽ trình cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, với tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua là 100 triệu đơn vị tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện. CTCP Chứng khoán Navibank sẽ là đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu.

Thời gian dự kiến giao dịch là sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua cổ phiếu và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Đồng thời, HĐQT Kinh Bắc muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/2/2022.

Kinh Bắc cho biết diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng trong đó có KBC, không thuận lợi cho việc phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

Lên kế hoạch lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% năm 2023

Thêm vào đó, Kinh Bắc cũng lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Về triển vọng kinh doanh, hiện nay KBC đang làm việc với các đối tác, ước tính khả năng cho thuê đạt 200 ha trong năm 2023 tại các dự án khu công nghiệp bao gồm Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, các cụm khu công nghiệp ở Long An, Hưng Yên và đặc biệt KCN Tràng duệ mở rộng giai đoạn 3 thì khách hàng đã sẵn sàng. Dự kiến KBC sẽ còn được phê duyệt mở rộng mới 3 KCN có diện tích khoảng 3000 ha.

Ngoài ra, Kinh Bắc dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023. Công ty có thể chi trả hoặc tạm ứng cho cổ đông thành một đợt hoặc nhiều đợt trong năm.

Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty.

Mặt khác, HĐQT công ty còn trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng công ty đã phát hành và phát hành mới trong năm 2023 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 (bao gồm cả các trái phiếu do HĐQT thông qua phương án phát hành). Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường, kết phiên 7/12 cổ phiếu KBC dừng ở mốc tham chiếu 22.100 đồng/cp, tương ứng hồi phục 58% kể từ đáy giữa tháng 11. Tuy nhiên, tính từ vùng đỉnh hồi tháng 1/2022, thị giá của KBC đã giảm 52%, vốn hóa thị trường còn lại gần 17.000 tỷ đồng.

 

Tin Cùng Chuyên Mục