Kinh Bắc (KBC) sắp phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên gần 7.700 tỷ đồng

Giang Phạm

Gần 192 triệu cổ phiếu thưởng được phát hành với tỷ lệ 3:1, có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã ck: KBC) vừa thông qua nghị quyết phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020, trong đó ưu tiên sử dụng trước thặng dư vốn cổ phần. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý I, quý II, sau khi UBCK chấp thuận.

Dự kiến khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.676 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, KBC sẽ triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 150 triệu cổ phiếu, tương đương 26,33% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Lô cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 36 tháng với nhà đầu tư chiến lược và 18 tháng với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết. 

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt 4.308 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, trong đó riêng doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chiếm tới 72% tổng doanh thu năm.

Trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 955 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Với kết quả này KBC mới chỉ hoàn thành 70% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Đề cập kế hoạch năm 2022, KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 4,7 lần so với kết quả năm 2021.

Tin Cùng Chuyên Mục