Kinh doanh bết bát, nợ xấu TPBank còn tăng vọt lên gần 3%

Quỳnh Chi

Các mảng kinh doanh lao dốc khiến lãi ròng của TPBank quý III giảm 26%. Không những vậy, quy mô nợ xấu nhóm 3-5 của TPBank còn tăng lên gấp 4 lần so với đầu năm, với tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay nhảy vọt lên gần 3%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã CK: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính với những gam màu tối, từ cả hoạt động kinh doanh đến việc kiểm soát rủi ro tín dụng.

Trong quý III, thu nhập lãi thuần của TPBank vẫn tăng hơn 8%, nhưng ảnh hưởng của một giai đoạn chi phí vốn cao đang dần lộ rõ. Chi phí trả lãi trong ba tháng gần nhất của ngân hàng này tăng hơn 47%, trong khi thu nhập lãi và các khoản tương đương chỉ tăng hơn 27%. Các cấu phần kinh doanh khác vẫn tích cực, riêng lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến gấp gần 80 lần cùng kỳ. Điều này giúp lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng hơn 16%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng cao tăng mạnh, gấp gần 4 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận của TPBank đi lùi. Hết quý III, ngân hàng này báo lãi ròng chỉ hơn 1.200 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của TPBank cũng giảm 2% so với cùng kỳ, chỉ còn 8.429 tỷ đồng.

Lãi từ dịch vụ tăng 15%, nhờ tăng thu từ hoạt động thanh toán. Tuy nhiên, thu từ kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm giảm 56%, chỉ còn 290 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh, nhưng chi phí hoạt động cũng gia tăng khiến kết quả kinh doanh tăng trưởng âm. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này giảm 9%, chỉ còn hơn 6.900 tỷ đồng. Cùng với chi phí dự phòng gia tăng, TPBank chỉ ghi nhận 4.959 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Với mục tiêu 8.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra từ phiên họp cổ đông thường niên đầu năm nay, sau 9 tháng, ngân hàng này mới hoàn thành chưa tới 60% mục tiêu lợi nhuận.

Kinh doanh bết bát, nợ xấu TPBank còn tăng vọt lên gần 3% - Ảnh 1

Không chỉ kết quả kinh doanh sa sút, nợ xấu của TPBank cũng nhảy vọt so với cùng kỳ.

Tổng nợ xấu (nợ nhóm 3-5 trên báo cáo tài chính) tại ngày 30/09/2023 của ngân hàng này tăng đột biến lên mức 5.350 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần.

Tại thời điểm cuối quý III, quy mô nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của TPBank ghi nhận hơn 3.200 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa tới 400 tỷ. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) đều tăng mạnh. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức chỉ 0,84% đầu năm lên 2,97% tại thời điểm cuối quý III.

Tin Cùng Chuyên Mục