Kinh doanh dưới giá vốn, Công ty Đầu tư LDG (LDG) lỗ sau thuế quý IV/2023 hơn 165 tỷ đồng

Giang Phạm

Khép lại năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 36,51 tỷ đồng, giảm 81,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 374,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) ghi nhận doanh thu thuần âm 36,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 46,8 tỷ đồng. 

Kinh doanh dưới giá vốn, Công ty Đầu tư LDG (LDG) lỗ sau thuế quý IV/2023 hơn 165 tỷ đồng - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán của LDG ghi nhận tại 55,6 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với quý IV/2022. Kinh doanh dưới giá vốn, dẫn tới lợi nhuận gộp của LDG âm 92,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ ghi nhận con số dương 10,22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm gần 100%, từ 91,22 tỷ đồng về còn 33 triệu đồng. Thuyết minh doanh thu tài chính của LDG sụt giảm là do không còn ghi nhận khoản 24,69 tỷ đồng lãi chậm thanh toán như ở quý trước; đồng thời, LDG không còn ghi nhận so với cùng kỳ khoản 66,46 tỷ đồng lãi từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác.

Kinh doanh dưới giá vốn, Công ty Đầu tư LDG (LDG) lỗ sau thuế quý IV/2023 hơn 165 tỷ đồng - Ảnh 2

Dù tiết giảm chi phí, như chi phí tài chính giảm 29% về 35,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh tới hơn 19,5% về mức 26,93 tỷ đồng, nhưng kết quả là, LDG báo lỗ sau thuế 165 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 4 tỷ đồng.

Khép lại năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 36,51 tỷ đồng, giảm 81,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 374,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng.

Năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, Công ty Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư LDG giảm 445,6 tỷ đồng so với đầu năm về mức 7.415,2 tỷ đồng.

Tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 3.878,6 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng tài sản. Hàng tồn kho chiếm 16,8% tổng tài sản với 1.242 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của LDG giảm nhẹ về mức 4.548 tỷ đồng so với con số 4.618 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của LDG tăng 8,9% so với đầu năm lên mức 1.331,9 tỷ đồng. Con số này bằng 46,5% vốn chủ sở hữu - ghi nhận tại 2.866 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn, Công ty Đầu tư LDG (LDG) lỗ sau thuế quý IV/2023 hơn 165 tỷ đồng - Ảnh 3

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ, năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của LDG còn báo âm 100,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 35,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 102,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục