Lỗ luỹ kế hơn 2.661 tỷ đồng, cổ phiếu của Tập đoàn Đại Dương (OGC) tiếp tục vào diện cảnh báo

Linh Anh

Đề cập đến biện pháp khắc phục, Tập đoàn Đại Dương cho biết, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi là bất động sản, thực hiện việc tái cơ cấu toàn diện các khoản đầu tư, tài sản hiện có và đang thực hiện tái khởi động một số dự án bất động sản trong nửa cuối năm 2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa ra quyết định tiếp tục đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã ck: OGC) vào diện cảnh báo.

Nguyên do được HOSE đưa ra là vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2023 của OGC ghi nhận âm 2.661,12 tỷ đồng.

Đề cập đến biện pháp khắc phục, Tập đoàn Đại Dương cho biết, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi là bất động sản, thực hiện việc tái cơ cấu toàn diện các khoản đầu tư, tài sản hiện có và đang thực hiện tái khởi động một số dự án bất động sản trong nửa cuối năm 2023. Từ đó, tiếp tục tạo ra lợi nhuận theo kế hoạch năm 2023 và tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo để từng bước giảm dần các khoản lỗ luỹ kế.

Về kết quả nửa đầu năm 2023, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét, lợi nhuận sau thuế tăng thêm 26 tỷ đồng, tương ứng 144% sau kiểm toán.

Cụ thể, báo cáo tài chính sau soát xét cho biết, doanh thu thuần doanh nghiệp không có thay đổi, đạt 281 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, từ 18 tỷ đồng vọt lên 44,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân được OGC cho biết do các công ty con điều chỉnh giảm các khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi thực hiện thoái toàn bộ vốn khỏi công ty liên kết trong kỳ, gần 21 tỷ đồng. Đồng thời, OGC cũng điều chỉnh giảm phân bổ lợi thế thương mại trong kỳ khoảng 5,2 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 2.661 tỷ đồng, cổ phiếu của Tập đoàn Đại Dương (OGC) tiếp tục vào diện cảnh báo - Ảnh 1

Với kết quả sau soát xét, lãi sau thuế bán niên của OGC đạt 44,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 58,2 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 31,6 tỷ đồng so với mức lỗ 33,5 tỷ đồng ghi nhận ở bán niên năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 42 tỷ đồng từ 10 tỷ đồng cùng kỳ, do lãi tiền gửi ngân hàng tăng 13,7 tỷ đồng khi lãi suất tăng và nguồn tiền tích lũy tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 53% xuống còn 9 tỷ đồng, do các khoản dự phòng đầu tư tài chính trong kỳ được hoàn nhập 0,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty phải trích lập dự phòng khoảng 9,8 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm, các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn cũng tăng mạnh duy trì lên 600 tỷ đồng.

Kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/06, tài sản ngắn hạn của Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn là gần 59,6 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. 

Mặc dù có lãi nhẹ trong nửa đầu năm 2023 nhưng tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 2.661,12 tỷ đồng, bằng 88,7% vốn điều lệ. 

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9, cổ phiếu OGC tăng nhẹ lên 8.150 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục