Lộc Trời (LTG) lỗ kỷ lục hơn 327 tỷ trong quý 3, cổ phiếu giảm kịch sàn

Trung Hiếu

Nhu cầu lương thực tăng mạnh giúp hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm mạnh cùng chi phí tài chính tăng cao đã khiến Lộc Trời lỗ 327 tỷ đồng quý III, mức lỗ cao nhất từ khi lên sàn.

Lộc Trời lỗ kỷ lục hơn 327 tỷ trong quý 3, cổ phiếu giảm kịch sàn
Lộc Trời lỗ kỷ lục hơn 327 tỷ trong quý 3, cổ phiếu giảm kịch sàn

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu tăng 63% lên 4.461 tỷ đồng, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên lãi gộp giảm 69% về 152 tỷ đồng, biên lãi gộp giảm từ 18% xuống 3,4%.

Đồng thời, chi phí tài chính tăng từ 111 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay tăng từ 66 tỷ lên 164 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp lỗ ròng 327 tỷ đồng, mức lỗ kỷ lục từ khi liên sàn tới nay.

Lộc Trời cho biết trong quý III có biến động về chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay và lỗ do tỷ giá hối đoái dẫn đến khoản lỗ lớn. Lũy kế 9 tháng, doanh thu LTG đạt 10.249 tỷ đồng, tăng 18,6%; lãi ròng 18,9 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng lương thực, lúa, gạo đóng góp doanh thu lớn nhất với 7.899 tỷ đồng, tăng 58% và chiếm tỷ trọng 75,6%. Mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm doanh thu từ 2.981 tỷ xuống 1.755 tỷ đồng, mảng hạt giống tăng từ 474 tỷ đồng lên 542 tỷ đồng. Các mảng bao bì, xây dựng và khác ghi nhận giảm doanh thu.

Biên lãi gộp mảng gạo mỏng chỉ 2,73% nên doanh thu càng lớn thì biên lợi nhuận gộp chung của tập đoàn càng giảm, kéo giảm lợi nhuận gộp. Đồng thời, chi phí tài chính hơn gấp đôi lên 647 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay gấp 2,8 lần lên 438 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, cùng với việc doanh thu gia tăng thì khoản phải thu khách hàng của Lộc Trời cũng tăng từ 2.310 tỷ đồng lên 5.098 tỷ đồng. Tăng mạnh khoản phải thu khiến dòng tiền kinh doanh âm đến 3.764 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 1.093 tỷ đồng. Công ty tăng nợ vay ngắn hạn lên 7.468 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Phản ứng tiêu cực với thông tin trên, cổ phiếu LTG trên sàn UpCOM cập nhật tới hết ngày 2/11/2023 giảm kịch sàn 15% về 22.900 đồng/CP, với dư bán sàn hàng trăm nghìn đơn vị.

Tin Cùng Chuyên Mục