Lợi nhuận Đất Xanh 'bốc hơi' hơn 500 tỉ đồng sau kiểm toán

Theo Kinh tế tiêu dùng

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của Đất Xanh, công ty lỗ ròng hơn 488 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi con số này ở báo cáo tài chính tự lập lãi hơn 38 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa được Ernst & Young (EY) kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của của Đất Xanh âm 488 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, lệch hơn 500 tỷ đồng so với con số công ty tự lập. 

Trước đó ở báo cáo tài chính hợp nhất quí II tự lập, Đất Xanh chỉ lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng ở quí II, còn 6 tháng đầu năm vẫn lãi 38 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi lớn chỉ tiêu lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm theo Đất Xanh là do trong quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán xác định khoản chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư LDG (LDG) là sự kiện phát sinh sau niên độ và yêu cầu Đất Xanh phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng.

Thương vụ thoái vốn tại LDG đã được Đất Xanh hoàn tất vào ngày 24/7 vừa qua. Cụ thể, Đất Xanh đã bán toàn bộ 63 triệu cp LDG và thu về hơn 542 tỷ đồng, trong khi giá trị của khoản đầu tư này khoảng 1.068 tỷ đồng (tại ngày 30/6 trước soát xét).

Tính đến cuối kì kế toán quí II tổng tài sản của Đất Xanh xấp xỉ 20.479 tỷ đồng, giảm 526 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập trước đó. Tiền và tương đương tiền tăng đáng kể từ 793 tỷ đồng ở đầu kì lên hơn 1.266 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản của Đất Xanh, các hạng mục chiếm tỉ trọng lớn gồm hàng tồn kho 8.844 tỷ đồng và các khoản phải thu 6.660 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có 1.664 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Theo kế hoạch đưa ra cho năm nay, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng và lãi ròng 1.034 tỷ đồng, đều giảm khoảng 15% so với kết quả thực hiện được ở năm 2019.

Theo đó, Đất xanh sẽ triển khai mở bán các dự án như Gem Skyworld ở Long Thành, Gem Riverside và mở rộng quĩ đất công nghiệp.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục