Luật sư Đậu Thị Quyên: 5 bước xác lập quyền đối với sáng chế (Bài 2)

Luật sư Đậu Thị Quyên - Co-Founder & CEO, VIPMAC

15:47 11/01/2018


Sáng chế là một đối tượng chứa đựng hàm lượng chất xám nhiều nhất trong số các đối tượng sở hữu trí tuệ.

BÌNH LUẬN

loading