May Sông Hồng (MSH) dự chi gần 188 tỷ tạm ứng cổ tức 2023

Linh An

Dự kiến, cổ đông của MSH sẽ nhận được tiền cổ tức trả vào tài khoản ngày 22/12/2023.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã ck: MSH) vừa thông báo ngày 6/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/12/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận về 2.500 đồng.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MSH cần chi gần 188 tỷ đồng để trả đợt cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của MSH sẽ nhận được tiền cổ tức trả vào tài khoản ngày 22/12/2023.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, MSH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.206 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 

May Sông Hồng (MSH) dự chi gần 188 tỷ tạm ứng cổ tức 2023 - Ảnh 1

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 23% về mức 1.076 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ giảm 47% về 129,2 tỷ đồng. 

Cùng lúc đó, MSN cũng tiết giảm chi phí mạnh khi chi phí bán hàng giảm 36% về mức 43,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ còn 45,9 tỷ đồng, giảm 28% từ mức 64 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, MSH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51,1 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MSH ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.385 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,9 tỷ đồng, giảm 41,4% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của MSH ghi nhận tại 3.763 tỷ đồng, tăng 469 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền tăng 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thuyết minh bản báo cáo tài chính, lượng tiền mặt tại quỹ giảm mạnh về mức 1,8 tỷ đồng trong khi thời điểm 31/12/2022 đạt 58,2 tỷ đồng.

May Sông Hồng (MSH) dự chi gần 188 tỷ tạm ứng cổ tức 2023 - Ảnh 2

Khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 66,3 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 so với  đầu năm ghi nhận tại 345,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản tương đương tiền tăng vọt lên mức 422 tỷ đồng, gấp 21,1 lần so với đầu năm. 

Tổng nợ phải trả tăng thêm 272 tỷ đồng lên mức 1.847 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.533 tỷ đồng, tăng 264 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Nợ dài hạn là 313,9 tỷ đồng, hoàn toàn là khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn. Trong khi đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp 1,9 lần so với đầu năm, lên mức 719,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III là 1.915 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 818,9 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục