Một tập đoàn bị phạt và truy thu gần 17 tỷ đồng tiền thuế

Linh Anh

Số tiền truy thu do doanh nghiệp kê khai thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế phải nộp khác.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã: SCG) vừa bị Cục thuế Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, công ty SCG bị phạt tiền 2,74 tỷ đồng, bao gồm 2,6 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Bên cạnh đó, công ty cũng phải nộp phạt 42,9 triệu đồng do khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; và 100 triệu đồng do sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Ngoài ra, SCG sẽ phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước, cụ thể là 805,5 triệu đồng thuế giá trị gia tăng; 12,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân; 1,23 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của tập đoàn SCG là 16,94 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2022, doanh thu thuần của SCG đạt 109,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,9 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, SCG ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.951 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 23,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SCG tăng từ 4.871 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục