Ngân hàng Nhà nước thông tin về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ

Linh An

Mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này một lần để mua một căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng vay vốn (khách hàng) của chương trình là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, gồm: khách hàng là chủ đầu tư đầu tư dự án (chủ đầu tư) và khách hàng là người mua nhà ở tại dự án (người mua nhà).

Ngân hàng Nhà nước thông tin về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ - Ảnh 1

Về nguyên tắc cho vay, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.

Mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này một lần để mua một căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Mỗi dự án của chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này một lần. Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm và đối người mua nhà là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

Về lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà. Kể từ ngày 1/7/2023, định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các Ngân hàng thương mại tham gia chương trình.

Khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay do Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank khẩn trương thực hiện chương trình từ ngày 1/4/2023 và ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống về việc triển khai chương trình.

Ngoài ra, các Ngân hàng thương mại khác khi tham gia Chương trình cần thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này và có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước tham gia Chương trình, đồng thời gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về Chương trình cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của chính ngân hàng. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Ngân hàng thương mại thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc Chương trình này theo quy định của pháp luật.

"Các Ngân hàng thương mại định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả triển khai chương trình; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay theo Chương trình này.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện, theo dõi tình hình và thanh tra, giám sát việc cho vay của các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình trên địa bàn; kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vướng mắc phát sinh; phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong việc cho vay của các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho UBND, thành phố xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai", Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

Tin Cùng Chuyên Mục