Tập đoàn Dabaco (DBC): Mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 25.380 tỷ đồng, dự kiến chào bán hơn 140 triệu cổ phiếu

Đoàn Chi

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã ck: DBC) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.346 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ  chức ngày 27/4.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức ngày 27/4.

Tại Đại hội, DBC trình cổ đông về phương án kinh doanh năm 2024 với mục tiêu 25.380 tỷ đồng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ), tăng 14% so với kết quả thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế với 729,8 tỷ đồng, cao gấp 29 lần so với kết quả 25 tỷ đồng thực hiện năm 2023.

DBC cũng trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, DBC dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 4,95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp (hiện DBC đang lưu hành 242 triệu cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cp. Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ diễn ra trong năm 2024.

Doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán 80,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu với thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%.

Vốn thu về từ lần phát hành và chào bán cổ phiếu trên dự kiến đạt 1.330 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu ESOP đạt 120 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu đạt 1.210 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được doanh nghiệp đầu tư vào công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của DBC dự kiến tăng thêm 120 tỷ đồng sau khi phát hành ESOP và tăng tiếp 806 tỷ đồng sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến của DBC sẽ tăng từ mức 2.420 tỷ đồng lên 3.346 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DBC còn trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng dự kiến là 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành của DBC.

Nếu việc chào bán thành công, lượng cổ phiếu dự kiến của DBC sẽ lên mức 383 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025 sau khi doanh nghiệp hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Số tiền thu được từ phương án chào bán cổ phiếu trên sẽ được DBC đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Thanh Hóa (dự kiến 930 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng cho dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa (dự kiến 424 tỷ đồng).

Theo công bố kết quả kinh doanh năm 2023, DBC đạt doanh thu hợp nhất hơn 22.000 tỷ đồng, doanh thu thuần 11.110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 25 tỷ đồng (gấp 5 lần năm 2023).

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 4.666 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 8.345 tỷ đồng, tăng 0,15% so với năm 202

Tin Cùng Chuyên Mục