Nghệ nhân Nguyễn Đức Hiển và cơ duyên xây dựng phủ Tiên Hương

Xuân Cương

11:06 10/06/2019


Nhận thấy rõ những giá trị văn hóa tâm linh có vai trò quan trọng đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiển với sự am hiểu và nhân duyên của mình đã tạo ra những giá trị quý giá bằng việc xây dựng Tiên Hương Vọng Phủ nhằm lưu giữ, bảo tồn truyền thống ông cha.

BÌNH LUẬN

loading