Nhu cầu tiêu dùng giảm, nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) báo lãi nửa đầu năm giảm 95%

Linh An

Theo HAX, nền kinh tế trong nước cũng như thế giới hiện đang gặp nhiều khó khăn, cần thời gian phục hồi và tăng trưởng trở lại, do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng xe ô tô phân khúc cao cấp, dẫn đến số lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ.

Lãi sau thuế quý II/2023 sụt giảm 96%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã ck: HAX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 797 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 47% so với cùng kỳ, về mức 740,7 tỷ đồng. Cùng lúc đó, doanh thu từ hoạt động tài chính gần như đi ngang, chi phí tài chính tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ, lên mức 9,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng vọt 10% lên 37,1 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh quý II/2023 của HAX
Kết quả kinh doanh quý II/2023 của HAX

Khấu trừ giá vốn, chi phí, lợi nhuận sau thuế của HAX chỉ đạt vỏn vẹn 2,73 tỷ đồng, giảm 96,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung nửa đầu năm, doanh thu thuần của công ty giảm 44% về 1.789,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ kinh doanh xe là 1.524 tỷ đồng (giảm 49%), còn lại là dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng với 254 tỷ đồng (tăng 10%). 

Nhu cầu tiêu dùng giảm, nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) báo lãi nửa đầu năm giảm 95% - Ảnh 1

Doanh thu thuần giảm mạnh trong khi chi phí lãi vay và chi phí vận hành đều tăng cao khiến lãi ròng HAX giảm 96% so với cùng kỳ, xuống 5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của HAX tính lũy kế 6 tháng đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 94% so với con số 169,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,23 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. 

Theo giải trình của HAX, nền kinh tế trong nước cũng như thế giới hiện đang gặp nhiều khó khăn, cần thời gian phục hồi và tăng trưởng trở lại, do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng xe ô tô phân khúc cao cấp, dẫn đến số lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022. Với kết quả này, HAX mới thực hiện được hơn 6% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HAX đạt gần 1.616 tỷ đồng, giảm 37% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 59% so với đầu năm, còn 65,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 42%, lùi về 149,3 tỷ đồng. 

Nhu cầu tiêu dùng giảm, nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) báo lãi nửa đầu năm giảm 95% - Ảnh 2

Đáng chú ý, hàng tồn kho của HAX lùi về 404,2 tỷ đồng, giảm 62% so với đầu năm; chủ yếu là hàng hóa với 305,5 tỷ đồng, tiếp đến là nguyên liệu, vật liệu với 97,4 tỷ đồng. 

Cuối kỳ, tổng nợ phải trả của công ty giảm mạnh hơn tài sản, với mức giảm 71% so với đầu năm, xuống còn 460,4 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ vay ngắn hạn với 301,8 tỷ đồng, giảm 74% so với hồi đầu năm, khoản nợ trái phiếu 179,9 tỷ đồng không còn ghi nhận do đã chuyển đổi thành cổ phiếu. 

Phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP

Ngày 27/7, Hội đồng quản trị của HAX ra nghị quyết thông qua việc việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Theo đó, HAX dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP, mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị.

Số lượng cổ phiếu phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong 3,5 triệu cổ phiếu ESOP trên, HAX dự kiến phát hành 2,1 triệu cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá là dự là 21 tỷ đồng. 

Nhu cầu tiêu dùng giảm, nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) báo lãi nửa đầu năm giảm 95% - Ảnh 3

Nguồn vốn tài trợ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. Mục đích thực hiện là để ghi nhận đóng góp của Hội đồng quản trị, ban điều hành và cán bộ quản lý công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Nhu cầu tiêu dùng giảm, nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) báo lãi nửa đầu năm giảm 95% - Ảnh 4

Số cổ phiếu phát hành còn lại là 1,4 triệu đơn vị, sẽ được phân phối cho đối tượng lao động trong công ty. Dự kiến, tổng số tiền huy động được là 14 tỷ đồng. 

Với số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng là người lao đọng khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/đơn vị.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý III - IV/2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.

Tin Cùng Chuyên Mục