Nhựa Tiền Phong (NTP) đặt mục tiêu năm 2023 lợi nhuận giảm 5%, dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền

Linh Anh

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.875, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế khoảng 535 tỷ đồng giảm 5% so với năm 2022.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - mã CK: NTP) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 28/4.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.875, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế khoảng 535 tỷ đồng giảm 5% so với năm 2022. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 20% bằng tiền.

Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của NTP
Mục tiêu kinh doanh năm 2023 của NTP

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2023, Nhựa Tiền Phong dự kiến dùng 115,6 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị mới; 41,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản; dự phòng 5 tỷ đồng.

Những năm tới, ngoài giữ vững thị trường tiêu thụ miền Bắc, công ty dự kiến sẽ mở rộng quy mô hoạt động các nhà máy tại miền Trung và miền Nam. Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu và 1 tỷ USD (23.000 tỷ đồng) vào năm 2040. 

Năm 2022 vừa qua, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu đạt 5.685 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 564,5 tỷ đồng, nhích nhẹ 2,5% so với năm 2021. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành được 110% kế hoạch doanh thu và vượt 21,3% mục tiêu về lợi nhuận cả năm đề ra.

Với kết quả đạt được, công ty đề xuất trả cổ tức 2022 bằng tiền với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% vào tháng 12/2022.

Thời gian tới, công ty sẽ trả cổ tức tỷ lệ 5% còn lại. Với hơn 129,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi hơn 64 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2. 

Tin Cùng Chuyên Mục