Nợ xấu tăng nhanh, VIB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 1.600 tỷ đồng năm 2021

Chi Mai

Tổng nợ xấu VIB tại ngày 31/12/2021 cũng tăng đến 58% so với đầu năm lên hơn 4.670 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay cũng tăng mạnh từ 1,74% lên 2,32%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã CK: VIB) với nguồn thu chính từ thu nhập lãi thuần tăng trưởng 39% so với năm trước, đạt 11.816 tỷ đồng. Các nguồn thu nhập phi tín dụng cũng tăng trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 15% lên gần 2.742 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán và dịch vụ khác.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi gấp 7,8 lần năm trước, đạt gần 197 tỷ đồng nhờ tăng 83% thu nhập lãi và ghi nhận thêm khoản hoàn nhập dự phòng chung cho chứng khoán sẵn sàng để bán 66 tỷ đồng.

Trong năm 2021, VIB đã mạnh tay để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 1.600 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Dù vậy, nhà băng này vẫn ghi nhận lãi trước và sau thuế tăng 38% so với năm trước, lần lượt đạt hơn 8.011 tỷ đồng và gần 6.409 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, VIB đã hoàn thành vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản Ngân hàng đã tăng 27% so với đầu năm, lên mức hơn 309.517 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dung (TCTD) khác gấp 4 lần (11.747 tỷ đồng), cho vay TCTD khác gấp 11 lần (16.237 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 19% (201.516 tỷ đồng)…

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu VIB tại ngày 31/12/2021 cũng tăng đến 58% so với đầu năm lên hơn 4.670 tỷ đồng và có sự dịch chuyển từ nợ nhóm 5 sang nhóm 3 và 4. Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay cũng tăng mạnh từ 1,74% lên 2,32%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng cũng tăng 15% so với đầu năm, lên gần 173.564 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 48%, ghi nhận hơn 42.298 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mệnh giá trái phiếu phiếu từ 12 tháng đến dưới 5 năm, đồng thời ghi nhận thêm chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng trong khi đầu năm không ghi nhận.

Tin Cùng Chuyên Mục