Novaland rót thêm 430 tỷ đồng để sở hữu 99% Công ty Tường Minh

Từ đầu năm, Novaland liên tục thực hiện các thương vụ góp vốn và phát hành trái phiếu.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa thông qua việc góp thêm 430 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh. Sau góp vốn, Novaland sẽ sở hữu 99,99% Bất động sản Tường Minh.

Trong tháng 8, Novaland đã rót thêm 3.000 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Đặc biệt, Novaland cũng góp thêm 1.612 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát ngay sau khi doanh nghiệp này được thành lập 1 ngày.

Ngoài việc tăng vốn cho các công ty con, Novaland có kế hoạch thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh có vốn điều lệ trên 238 tỷ đồng, trên cơ sở tách từ công ty con là Bất động sản Bách Hợp

Nửa đầu năm 2020, Novaland ghi nhận khoản vay liên quan đến phát hành trái phiếu là 16.218 tỷ đồng. Dự kiến doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận đạt 1.664 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhận sau thuế 1.177 tỷ đồng, lần lượt giảm 79% và tăng 48% so với cùng kỳ.

Tin Cùng Chuyên Mục