Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) sắp huy động 300 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, tiền thu được để thanh toán nợ vay

An An

Giá chào bán của cổ phiếu là 15.000 đồng/đơn vị, thấp hơn đến hơn 50% so với giá đóng cửa phiên 16/4 là 31.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã ck: HDC) vừa ra thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, HDC chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1.000:148 (tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua thêm 148 cổ phiếu mới). 

Giá chào bán của cổ phiếu là 15.000 đồng/đơn vị, thấp hơn đến hơn 50% so với giá đóng cửa phiên 16/4 là 31.200 đồng/cổ phiếu. Qua đó, HDC dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành). 

Nếu chào bán thành công, HDC sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.551 tỷ đồng. 

Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, toàn bộ tiền sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của 8 hợp đồng tín dụng của Công ty, giải ngân trong quý I - III/2024. Tại thời điểm 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu sẽ từ ngày 10/05-05/06/2024.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với thực hiện năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 tăng mạnh bởi mức nền so sánh thấp của năm 2023 khi đối mặt nhiều khó khăn, với gần 672 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 132 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2022 đồng thời chỉ hoàn thành lần lượt 38% và 27% kế hoạch 2023.

Đáng chú ý, vào ngày 6/4/2024 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 1 của HDC tổ chức bất thành vì không đủ điều kiện tiến hành, do số đại biểu có mặt và đăng ký tham gia chỉ chiếm 47,91% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Đại hội lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 02/05/2024.

Tin Cùng Chuyên Mục