Phó chủ tịch và vợ Thành viên HĐQT Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đồng loạt thoái vốn

Thành Trung

Mục đích thực hiện giao dịch của cả 2 cá nhân trên đều là do nhu cầu tài chính cá nhân và nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã: TNH)vừa thông báo về việc nhận thông báo giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của công ty.

Cụ thể, ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 387.500 cổ phiếu từ ngày 18/9 đến ngày 30/9 theo phương thức thỏa thuận. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu TNH mà ông Tân sở hữu sẽ giảm xuống còn hơn 3,03 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 3,17% vốn).

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu là vợ ông Vũ Hồng Minh - Thành viên HĐQT Công ty đăng ký bán toàn bộ 2.512.250 cổ phiếu sở hữu (tỷ lệ 2,62%) từ ngày 18/9 đến hết ngày 17/10 theo phương thức thỏa thuận.

Mục đích thực hiện giao dịch của cả 2 cá nhân trên đều là do nhu cầu tài chính cá nhân và nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Trước đó, HĐQT Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã ban hành 2 nghị quyết về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Về phương án chào bán cổ phiếu, TNH dự kiến chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ xấp xỉ 15,86%. Như vậy, với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 15,86 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, số tiền dự kiến thu về sau đợt chào bán là hơn 152 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2023.

Về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TNH dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ phát hành là 15%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về thêm 15 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2022 theo BCTC 2022 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện từ quý III - IV/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục