PNJ dự chi hơn 136 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2021

Giang Phạm

Thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức là vào đầu tháng 3 và dự kiến trả cổ tức 6% tiền mặt vào ngỳ 7/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) vừa công bố nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2021 với tỷ lệ thanh toán là 6%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/3/2021 và ngày thanh toán dự kiến là 7/4/2022.

Với hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ dự kiến sẽ phải chi hơn 136 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 16/04 đến ngày 30/4/2022. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là 8/3/2022.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng 12% so với kế hoạch năm, đạt 19.593 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.037 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm trước. 

Năm 2021, PNJ đặt kế hoạch doanh thu thuần 21.006 tỷ đồng và lãi ròng 1.230 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 15% so với kết quả năm trước. So với kế hoạch, PNJ đã thực hiện được 94% chỉ tiêu doanh thu thuần và 84% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của PNJ ghi nhận gần 10.547 tỷ đồng, tăng 24% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm đến 82%, giá trị gần 8.687 tỷ đồng, tăng 33%. Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, ghi nhận gần 2.722 tỷ đồng (tăng 48%).

thời điểm này cũng tăng 40%, lên hơn 4,530 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn, ghi nhận gần 2,722 tỷ đồng (tăng 48%).

Tin Cùng Chuyên Mục