Quý III kém tích cực của BacABank (BAB)

Quỳnh Chi

Ngân hàng Bắc Á – một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn TH của bà Thái Hương – vừa ghi nhận lợi nhuận quý III giảm hơn 70% cùng kỳ, là quý kém tích cực nhất kể từ năm 2016.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã CK: BAB) ghi nhận mức lãi trước thuế chỉ hơn 77 tỷ đồng trong ba tháng gần nhất, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi theo quý thấp nhất của ngân hàng này kể từ đầu năm 2016.

Trong quý III, tất cả các mảng kinh doanh chính của Bắc Á đều giảm. Thu nhập lãi thuần - nguồn thu chiếm tỷ trọng chính của ngân hàng - giảm 33%, chỉ còn hơn 426 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ thu được hơn 23 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%. Các nguồn thu phi tín dụng khác đều giảm mạnh, như lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (giảm 45%), lãi từ hoạt động khác (giảm 97%).

Chi phí hoạt động giảm 13%, còn gần 407 tỷ đồng, nhưng không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm của các cấu phần kinh doanh chính. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAB chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận hơn 105 tỷ đồng. Kết quả kém tích cực này khiến lợi nhuận trước thuế quý III giảm 73%, còn hơn 77 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm nhẹ 1%, còn 1.645 tỷ đồng. Một số cấu phần kinh doanh có sự tăng trưởng, nhưng chi phí hoạt động tăng hơn 20% khiến lợi nhuận thuần thu hẹp. Lãi trước thuế 9 tháng chỉ đạt hơn 550 tỷ đồng, giảm 23%, dù Bắc Á hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng gấp đôi cùng kỳ.

Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, nhà băng này mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Bắc Á tăng 13% so với đầu năm, lên hơn 145.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 5% lên hơn 98.600 tỷ đồng. Về nguồn vốn, huy động khách hàng tăng 18% lên 114.585 tỷ đồng.

Không chỉ kết quả kinh doanh sụt giảm, chất lượng nợ vay của Bắc Á cũng xấu đi. Tổng nợ xấu (nợ nhóm 3-5) tính đến cuối quý III là hơn 762 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ nhóm 3-5 trên dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 50%, từ 0,55% đầu năm lên 0,77%.

Tin Cùng Chuyên Mục