Savico (SVC) dự kiến chi hơn 33 tỷ đồng trả cổ tức, hai cổ đông của SVC hưởng lợi lớn

An Linh

Dự kiến cổ đông của SVC sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 29/2/2024.

Dự chi hơn 33 tỷ đồng trả cổ tức

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico; mã ck: SVC) mới đây thông báo ngày 22/2/2024 tới là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. 

Với hơn 66,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SVC cần chi hơn 33,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Dự kiến cổ đông của SVC sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 29/2/2024.

Trong cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH SVC Holdings hiện là công ty mẹ của SVC, với việc nắm giữ 54,08% vốn, ước tính SVC Holdings sẽ thu về hơn 18 tỷ đồng. Một cổ đông lớn khác là Tổng công ty Bến Thành sở hữu 40,79% vốn, dự kiến mang về gần 13,6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SVC đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu 7%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận ít nhất 700 đồng.

Lãi sau thuế quý IV/2023 giảm 97% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2023, SVC ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.572 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Savico (SVC) dự kiến chi hơn 33 tỷ đồng trả cổ tức, hai cổ đông của SVC hưởng lợi lớn - Ảnh 1
Savico (SVC) dự kiến chi hơn 33 tỷ đồng trả cổ tức, hai cổ đông của SVC hưởng lợi lớn - Ảnh 2

Giá vốn hàng bán giảm cùng mức 6% xuống còn 6.167,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 404 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ghi nhận tại 29,7 tỷ đồng, giảm 6%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp gần 2 lần lên 47,1 tỷ đồng, trong đó, 45,2 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng ghi nhận 238,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 149,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Savico báo lãi sau thuế 4,7 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế năm 2023, Savico ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.848 tỷ đồng, giảm 2% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 tỷ đồng, 'bốc hơi' 94% so với thực hiện năm trước. 

Năm 2023, Savico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 29.672,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 538,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 41,6 tỷ đồng.

Với kết quả mặc dù Savico đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 8% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, Savico ghi nhận tổng tài sản ở mức 7.165,5 tỷ đồng, tăng 17% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn ghi nhận ở mức 4.134,4 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và chiếm 58% cơ cấu tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 29%, lùi về 1.275,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Savico tại thời điểm cuối năm 2023 là 4.731,7 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay nợ tài chính ngắn và dài hạn ở mức 2.577 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn ở mức 1.967,6 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục