Sẽ có thêm nhiều hãng hàng không nhờ quy định mới?

Phương Minh/PLO

11:19 19/11/2019


Theo quy định mới, tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại được tăng từ 30% lên 34% trong các hãng hàng không.

Đề xuất tăng mức bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng không

Đề xuất tăng mức bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng không

Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không, thực hiện từ ngày 28/12/2019 để phù hợp với Công ước Thống nhất một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không được thông qua tại Mông-rê-an 1999 (Công ước Mông-rê-an). Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading