Apple ịphone

Chuyên gia nói gì về mẫu iPhone giá rẻ của Apple?

Chuyên gia nói gì về mẫu iPhone giá rẻ của Apple?

(Doanhnhan.vn) - Ben Bajarin, chuyên gia phân tích thị trường, nhận định việc Apple cho ra mắt mẫu iPhone có mức giá rẻ như vậy, chính là để đánh vào phân khúc khách hàng đặt tài chính lên hàng đầu.