Bộ Y tế

Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm y tế

Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Liên tịch ban hành, trong đó bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế.
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế giảm còn 21 đơn vị

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế giảm còn 21 đơn vị

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 23 tổ chức. Theo Nghị định số 95/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về quản lý F0 tại nhà

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về quản lý F0 tại nhà

Theo hướng dẫn mới vừa ban hành ngày, tiêu chí lâm sàng của người mắc Covid-19 điều trị tại nhà được bổ sung "Là người bệnh Covid-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi Covid-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc".
Bộ Y tế hướng dẫn F0 điều trị tại nhà

Bộ Y tế hướng dẫn F0 điều trị tại nhà

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà". Theo đó, cơ sở quản lý sức khỏe người mắc Covid-19 hướng dẫn người mắc Covid-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào "Phiếu theo dõi sức khỏe người mắc Covid-19 tại nhà" 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc ...