Bộ Y tế

Dự kiến điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Dự kiến điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó dự kiến điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn.
Cần làm rõ vì sao thuốc lá mới có thể gây ngộ độc

Cần làm rõ vì sao thuốc lá mới có thể gây ngộ độc

Tại Việt Nam, nguyên nhân của các ca ngộ độc thuốc lá mới gần đây được ghi nhận là đến từ các chất cấm, thành phần không rõ nguồn gốc mà kẻ gian trà trộn vào, chủ yếu là trong thuốc lá điện tử hệ thống mở.
Đề xuất mức phụ cấp cao nhất đối với đội ngũ cán bộ y tế khi cải cách tiền lương

Đề xuất mức phụ cấp cao nhất đối với đội ngũ cán bộ y tế khi cải cách tiền lương

Sắp tới sẽ triển khai cải cách tiền lương, các cơ quan ban ngành cần quan tâm hơn nữa tới chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, trong đó có đội ngũ làm công tác dân số, tạo mức phụ cấp cao nhất theo quy định để đảm bảo đội ngũ y tế có đủ điều kiện làm việc.
Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm y tế

Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Liên tịch ban hành, trong đó bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế.
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế giảm còn 21 đơn vị

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế giảm còn 21 đơn vị

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 23 tổ chức. Theo Nghị định số 95/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về quản lý F0 tại nhà

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về quản lý F0 tại nhà

Theo hướng dẫn mới vừa ban hành ngày, tiêu chí lâm sàng của người mắc Covid-19 điều trị tại nhà được bổ sung "Là người bệnh Covid-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi Covid-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc".