Bộ Y tế

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai sử dụng thuốc Remdesivir

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai sử dụng thuốc Remdesivir

Các bệnh viện phải thông báo với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân các thông tin về việc thuốc được cấp phép nhập khẩu. Chỉ được sử dụng thuốc sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Đảm bảo nguồn cung oxy y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đảm bảo nguồn cung oxy y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện khám, chữa bệnh Covid-19 trong cả nước cần khẩn trương rà soát, đảm bảo sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng oxy y tế tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch Covid.