Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023.
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo mức mới; ấn định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày…, là những chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2023.
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 08/2018.