Dệt may Thành Công

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận tháng 4/2023 tăng trưởng nhờ chuyển nhượng cổ phiếu

Dệt may Thành Công (TCM) lợi nhuận tháng 4/2023 tăng trưởng nhờ chuyển nhượng cổ phiếu

Mặc dù lợi nhuận của hoạt động chính dệt may giảm so với cùng kỳ theo tỉ lệ sụt giảm của doanh thu và tình hình chung của ngành. Tuy nhiên nhờ vào khoản lợi nhuận khác từ hoạt động tài chính nên TCM vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt 3.757.000 USD đạt 96% so với cùng kỳ.