Fecon

Fecon (FCN) kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2022 nhờ mảng đầu tư các dự án và lực đẩy từ đầu tư công

Fecon (FCN) kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2022 nhờ mảng đầu tư các dự án và lực đẩy từ đầu tư công

Ngày 28/04/2022, Fecon đã tổ chức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty. Trong đó, phần đóng góp quan trọng vào kế hoạch sẽ đến từ hoạt ...
Fecon bắt tay nhà thầu Trung Quốc

Fecon bắt tay nhà thầu Trung Quốc

China HarBour Engineering, cổ đông lớn sắp tới của Fecon muốn cùng hợp tác với Fecon làm bàn đạp để triển khai các dự án tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, trong đó có các dự án hạ tầng ven biển và trên biển.