Fitch Ratings

Fitch dự báo GDP Việt Nam tăng 7% năm 2021

Fitch dự báo GDP Việt Nam tăng 7% năm 2021

Nhờ thành quả về tài khóa, nợ công, kiểm soát thành công bệnh dịch Covid-19, Việt Nam xếp hạng tín nhiệm ở mức BB, nâng triển vọng từ "ổn định" lên "tích cực” trong đánh giá của Fitch Ratings.