GDP

Thủ tướng: GDP năm nay có thể vượt 6,7%

Thủ tướng: GDP năm nay có thể vượt 6,7%

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo nhất quán là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018 ở mức dưới 4%.
GDP hằng năm của Việt Nam giảm 0,6% do thiên tai, ô nhiễm

GDP hằng năm của Việt Nam giảm 0,6% do thiên tai, ô nhiễm

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF), tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20162020 có thể đạt mức 6,86%/năm. Tuy nhiên,do thiên tai, ô nhiễm môi trường, GDP của Việt Nam mỗi năm sẽ bị giảm 0,6%...