Lạng Sơn

Thêm 41 ca mắc Covid-19

Thêm 41 ca mắc Covid-19

Ngoài Đà Nẵng, các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn ghi nhận một số ca nhiễm mới.