Lạng Sơn: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Dương đến năm 2035

Đoàn Chi

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000.

Sơ đồ thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Sơ đồ thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Na Dương và một phần diện tích các xã Đông Quan, xã Sàn Viên, xã Lợi Bác, xã Khuất Xá và xã Tĩnh Bắc được xác định: Phía Bắc giáp thị trấn Lộc Bình; xã Tú Đoạn, xã Khuất Xá; phía Nam giáp xã Lợi Bác; phía Đông và Đông Nam giáp xã Sàn Viên và xã Tam Gia; phía Tây giáp xã Đông Quan.

Quy mô diện tích lập quy hoạch là 6.396ha, trong đó: Thị trấn Na Dương hiện trạng là 1.146ha; mở rộng về Cụm công nghiệp, tái định cư Na Dương là 332ha; khai trường Công ty than Na Dương là 641ha, xã Đông Quan là 1.602ha; xã Sàn Viên là 1.278ha; xã Lợi Bác là 441ha; xã Khuất Xá là 449ha; xã Tĩnh Bắc là 501ha.

Dự báo tổng quy mô dân số khu vực lập quy hoạch đến năm 2025 khoảng 20.500 người; đến năm 2035 khoảng 25.500 người.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình; khai thác tối đa tiềm năng sẵn có, xây dựng phát triển thị trấn Na Dương theo hướng bền vững, tạo tiền đề phát triển lên đô thị loại IV; thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển chung của toàn huyện; làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, lập các đồ án quy hoạch chi tiết và lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thị trấn.

Định hướng phát triển không gian tôn trọng kế thừa hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được đầu tư xây dựng qua các thời kỳ, kết hợp điều chỉnh và xây dựng mới đảm bảo cho thị trấn phát triển bền vững. Lựa chọn đất thuận lợi phát triển trên cơ sở xác định hướng phát triển đô thị, thị trấn phát triển theo ba hướng chính là hướng Bắc dọc theo QL4B về thị trấn Lộc Bình, hướng Tây dọc theo ĐT248 về phía xã Đông Quan và hướng Đông, Đông Nam về phía xã Sàn Viên, Khuất Xá, Tĩnh Bắc phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện, tạo được động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị.

Khu trung tâm hiện tại xây dựng tại khu 1 bao gồm các công trình UBND thị trấn, Nhà văn hóa thị trấn và Trạm y tế thị trấn với diện tích khoảng 0,5ha. Hướng phát triển không gian đô thị phía Bắc dọc theo QL4B đến thị trấn Lộc Bình, chủ yếu phát triển về thương mại và khu ở; phía Tây dọc theo ĐT248 về phía xã Đông Quan, bố trí các cụm công nghiệp địa phương; phía Đông và Đông Nam tổ chức các khu du lịch sông thái và dịch vụ thể dục thể thao.

Tin Cùng Chuyên Mục