Lãnh đạo ngân hàng

Ngân hàng Việt lại

Ngân hàng Việt lại "mốt" CEO ngoại

Những ngân hàng này kỳ vọng CEO ngoại sẽ vận dụng được bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính quốc tế để dẫn dắt ngân hàng phát triển trong giai đoạn mới gắn liền với xu hướng chuyển đổi số.