Mua bán bất động sản

Ồ ạt mua bán 'đất chỉ' ở Phú Quốc

Ồ ạt mua bán 'đất chỉ' ở Phú Quốc

Sau khi huyện Phú Quốc lên thành phố, tình trạng mua đi bán lại đất không giấy tờ trở nên phổ biến. Chính quyền địa phương đã phải thu hồi, giải tỏa nhiều căn nhà không phép.