Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương - Nhà sáng lập Thẩm mỹ viện Hương Mi: “Không vì sóng cả mà ngã tay chèo”

Nguyễn Thu Hương - Nhà sáng lập Thẩm mỹ viện Hương Mi: “Không vì sóng cả mà ngã tay chèo”

Dịch bệnh Covid-19 là thử thách không nhỏ với mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ngành thẩm mỹ. Song trong gian khó, với tâm thế “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, nữ doanh nhân Nguyễn Thu Hương - Nhà sáng lập Thẩm mỹ viện (TMV) Hương Mi vẫn luôn nỗ lực bám trụ và chủ động giải quyết ...