Nhà ở giá rẻ

Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ

Không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ

Thị trường bất động sản được cho là đang lệch pha cung cầu, khi số lượng các dự án bất động sản cao cấp chiếm áp đảo so với các phân khúc còn lại, đặc biệt là phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội.