Tân Tạo

HoSE duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu ITA của Tân Tạo

HoSE duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu ITA của Tân Tạo

Tân Tạo cho biết đã báo cáo và khắc phục hoàn toàn tình trạng chứng khoán bị cảnh cáo trong quý 3 theo công văn 316/CV-ITACO-22 ngày 19/9. Trong quý 4, công ty không phát sinh lỗi vi phạm và không cần phải khắc phục. Tuy nhiên, HoSE vẫn đánh giá cổ phiếu ITA chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh ...
Tân Tạo (ITA) thoái sạch vốn khỏi Công ty Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo

Tân Tạo (ITA) thoái sạch vốn khỏi Công ty Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo

Lý do thoái vốn được đưa ra là bởi Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã không thống nhất việc gia hạn thời gian công nhận chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, Khu dân cư Tân Tạo – Khu B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân bởi CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo không đủ ...