Tập đoàn Hòa Phát

Lợi nhuận ngành thép dự báo tăng trưởng mạnh

Lợi nhuận ngành thép dự báo tăng trưởng mạnh

MBS dự báo tổng lợi nhuận ngành này có thể tăng trưởng 40% trong năm 2024. Động lực thúc đẩy lợi nhuận đến từ giá thép duy trì ở mức cao và chi phí nguyên vật liệu giảm xuống.
Hòa Phát: “Vua thép” trở lại?

Hòa Phát: “Vua thép” trở lại?

Nền kinh tế quay lại đà tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ thúc đẩy nhu cầu xây dựng và tiêu thụ vật liệu xây dựng. Hòa Phát, doanh nghiệp đứng đầu ngành thép, có chi phí sản xuất thấp sẽ là bên hưởng lợi đầu tiên.