Thay đổi nhân sự cấp cao

MB Bank (MBB) đổi chủ tịch

MB Bank (MBB) đổi chủ tịch

Hội đồng quản trị MB bầu ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc MB giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Thượng tướng Lê Hữu Đức từ nhiệm.