Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thay đổi loạt nhân sự cấp cao

An An

Các vị trí như Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị kiêm người được uỷ quyền công bố thông tin đều bổ nhiệm nhân sự mới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã ck: HBC) mới đây công bố nghị quyết thay đổi loạt nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ở vị trí Kế toán trưởng, HBC miễn nhiệm bà Lê Thị Phương Uyên và bổ nhiệm bà Phan Thị Cẩm Hằng thay thế. Bà Uyên có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm bằng văn bản cho các bộ phận liên quan trước ngày 30/6.

Ở vị trí Giám đốc tài chính, Tập đoàn Hòa Bình bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Loan giữ chức vụ từ ngày 15/6. Trước đó, bà Loan giữ chức vụ quyền Giám đốc tài chính.

Tiếp đến, Công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tịnh giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty và công bố thông tin, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên thay thế vị trí. Ông Tịnh sẽ bàn giao công việc trước ngày 14/6 và ông Kiên nắm chức vụ từ ngày 15/6.

Đồng thời, công ty bầu ông Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (người phụ trách quản trị công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin) từ ngày 15/6.

Gần đây, nhân sự của Hoà Bình liên tục biến động, đầu tháng 4, Hội đồng quản trị công ty đã việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Thọ theo nguyện vọng cá nhân. Thay thế vị trí quan trọng trên là ông Lê Văn Viên.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2024, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên mức 1.629 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 1.396 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 21,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ hơn 200 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thay đổi loạt nhân sự cấp cao - Ảnh 1

Một điểm sáng là doanh thu tài chính ghi nhận với 113,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc có thêm tiền lãi bán các khoản đầu tư hơn 109 tỷ đồng.

Khấu từ giá vốn, chi phí, HBC lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng trong quý đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ gần 445 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HBC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với con số âm hơn 1.100 tỷ đồng năm 2023.

Với kết quả đạt được trong quý I, HBC đã hoàn thành 13% lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HBC ghi nhận tại 14.892 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm hồi đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền ghi nhận tại 314,6 tỷ đồng, thấp hơn con số 388 tỷ đồng hồi đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4%, còn 10.239 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty phải trích lập dự phòng 2.387 tỷ đồng cho các khoản khó đòi. HBC cũng phát sinh khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn gần 742 tỷ đồng từ dự án bất động sản trong khi cuối năm trước không ghi nhận.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả vào cuối tháng 3 là 14.743 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm 5%, còn gần 4.500 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục