Tổ công tác liên ngành

Tổ công tác 141 Kon Tum: “Khắc tinh” của tội phạm

Tổ công tác 141 Kon Tum: “Khắc tinh” của tội phạm

Mặc dù mới đưa vào thực hiện mô hình Tổ công tác liên ngành 141 (tỉnh Kon Tum), gồm các lực lượng: CSGT, CSHS, CSTT, CSCĐ nhưng bước đầu đã để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân và là “khắc tinh” của tội phạm.