Trái phiếu

Cần tuân thủ pháp luật khi tham gia trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cần tuân thủ pháp luật khi tham gia trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đề nghị các chủ thể tham gia trên ...