Xuất siêu

4 tháng, cả nước xuất siêu gần 1,9 tỷ USD

4 tháng, cả nước xuất siêu gần 1,9 tỷ USD

Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu 12,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu gần 1,9 tỷ USD.
GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%

GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 4,48%.
Cả nước xuất siêu 536 triệu USD trong quý I/2019

Cả nước xuất siêu 536 triệu USD trong quý I/2019

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I/2019 ước tính đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,05 tỷ USD, tăng 9,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 41,46 tỷ USD, tăng 2,7%, chiếm 70,9%.