Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022

Giang Phạm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,63 tỷ USD). 

Về xuất khẩu, tháng 10/2022 đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 80,36 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 232,46 tỷ USD, tăng 16,8%, chiếm 74,3%.

Có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nhiều nhất là mặt hàng điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính; sản phẩm về dệt may, gỗ...

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm ưu thế, tới 89,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%; tiếp đến là nhóm hàng thủy sản, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản...

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 28  tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,5 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,5 tỷ USD, giảm 1,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục