11 tháng, cả nước xuất siêu 10,6 tỷ USD

Giang Phạm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2022 đạt 673,82 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 342,21 tỷ USD, nhập khẩu đạt 331,61 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 55,58 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD). 

11 tháng, cả nước xuất siêu 10,6 tỷ USD - Ảnh 1

Về xuất khẩu, tháng 11/2022 đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,46 tỷ USD, tăng 10,1%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 254,75 tỷ USD, tăng 14,6%, chiếm 74,4%.

Có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nhiều nhất là mặt hàng điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính; máy móc thiết bị dụng cụ...

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm ưu thế, tới 89% (bằng cùng kỳ năm ngoái); nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%; tiếp đến là nhóm hàng thủy sản, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản...

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 28,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,16 tỷ USD, tăng 6,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, giảm 0,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%, tỷ trọng bằng cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44,7%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục