Xuất siêu kỷ lục

Xuất siêu ghi nhận mức kỷ lục 13,5 tỷ đô la

Xuất siêu ghi nhận mức kỷ lục 13,5 tỷ đô la

Chỉ tính thời gian nửa cuối tháng 8 vừa qua, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam thặng dư 3,33 tỷ đô la Mỹ, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của đất nước trong 8 tháng vừa đạt 13,49 tỷ đô la.