Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) phát hành 266 triệu cổ phiếu vào ngày 13/5

Thành Trung

Nếu phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) cho biết, ngày 13/5 đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn để thanh toán nợ vay và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, BCG sẽ phát hành 266.733.811 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

266 triệu cổ phiếu được BCG phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BCG sẽ có quyền mua 50 cổ phiếu BCG mới với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/05 đến ngày 30/05. Quyền mua cổ phiếu BCG được chuyển nhượng một lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/05 đến ngày 04/06.

Số tiền huy động được, BCG dự kiến bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Phát hành tăng vốn cũng giúp Bamboo Capital gia tăng nội lực và về mặt dài hạn sẽ mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông.

Vào tháng 1/2022, BCG từng chào bán thành công 148 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, vốn điều lệ của Bamboo Capital đang là 5.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 17.673 tỷ đồng.

Ngày 27/4, đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Bamboo Capital đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951tỷ đồng.

Mục tiêu này dự kiến tăng 152% về doanh thu và 556% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Kết thúc quý 1/2024, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 985 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, mảng năng lượng tái tạo đóng góp 32%, xây dựng hạ tầng 22%, bất động sản 21% và dịch vụ tài chính đóng góp 19%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 98 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital dự kiến doanh thu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 50% mỗi năm, tương đương với doanh thu thuần năm 2028 đạt 30.475 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 4.535 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngoạn mục giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital cần chuẩn bị nguồn vốn lớn để triển khai hàng loạt dự án quy mô.

Tin Cùng Chuyên Mục